gram.pl

Reklamacje

Dział Obsługi Klienta

Gram.pl przyjmuje i rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi, dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą pisemną na adres korespondencyjny Gram.pl, drogą mailową pod adresem dok@gram.pl. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis. Reklamowany towar można dostarczyć do Gram.pl pod adresem: Action S.A. w restrukturyzacji z dopiskiem „SERWIS”, ul. Dawidowska 10, 05-500 Zamienie. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą mailową pod adresem dok@gram.pl

W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany na podstawie udzielonej gwarancji towar należy dostarczyć do Gram.pl wraz z dowodem zakupu i/lub kartą gwarancyjną. W przypadku ich braku złożenie reklamacji jest możliwe, o ile zakup towaru zostanie potwierdzony przez Gram.pl. Wskazane jest przesłanie przez Klienta opisu występującej wady na adres dok@gram.pl wraz z określeniem swoich żądań.

Klient może nie skorzystać z pośrednictwa salonu Gram.pl i sam dostarczyć towar do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej.

Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.

Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie towaru.

Gram.pl prosi o jak najczęstsze wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na nośnikach elektronicznych, co pozwoli uchronić je przed ewentualną bezpowrotną utratą w przypadku poważnej awarii sprzętu. Realizacja naprawy gwarancyjnej może wiązać się z utratą danych na dostarczonych nośnikach.

Informacje na temat sposobów realizacji napraw gwarancyjnych, kontakty do serwisów producentów można uzyskać pod adresem mailowym: dok@gram.pl Informacje na temat procedur reklamacji zakupionego sprzętu można uzyskać dodatkowo telefonicznie pod numerem Infolinii.

Pytania lub uwagi dotyczące działania Sklepu internetowego prosimy kierować pod adres dok@gram.pl. Telefon kontaktowy do Sklepu internetowego: +48 (22) 3270881.

Powrót do strony głównej działu pomocy
©2005-2018 gram.pl
Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania w godzinach 9:00 - 17:00. +48 22 327 08 81 dok@gram.pl Zamknij